Tổ Chức

20151221_081742

– Bà: Nguyễn Thị Thanh Chung – Chức vụ: Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng

– Bà: Trần Thị Hạt – Chức vụ : Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng

– Bà: Trần Thị Phương – Chức vụ: Phó hiệu trưởng

– Bà: Lê thị Thu Hà – Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

– Bà: Trần Thị Thanh Mai – Chức vụ: Bí thư chi đoàn