Tác phẩm dự thi: Thơ ” Thư tình người vợ trẻ gửi chồng nơi tuyến đầu chống dịch”. Sáng tác Trần Thị Thanh Mai – GV Trường MN Hiển Khánh

Tháng Sáu 10, 2020 8:48 sáng

Screenshot_20200610-083159_YouTube