Tác phẩm dự thi: Ca khúc ” Mầm non Hiển Khánh quê em”. Sáng tác và thể hiện: Tập thể GV Khu B – Trường MN Hiển KhánhTập thê

Tháng Sáu 10, 2020 9:10 sáng

Screenshot_20200610-083022_YouTube