Cô trò Trường mầm non Hiển Khánh chúc các chú cầu thủ U23 Việt Nam mang chiến thắng về cho đất nước! Việt Nam vô địch! Tự hào Việt Nam !

Tháng Một 26, 2018 3:17 chiều

IMG_4049 IMG_4050 IMG_4051 IMG_4052 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4059 IMG_4060